Sabtu, 22 Oktober 2016

WAWASAN DUNIA FAUNA DI AMAZING SECRET ZOO BATU

 

Menambah Ilmu bagi pertumbuhan anak, banyak sarana dan prasarana yang menjadi media. Salah satunya adalah “ Bermain Di Secret Zoo “ . Hari Rabu 12 Oktober Tahun 2016 SD Kartika IV-7 mengadakan Outbond Edukasi di Secret Zoo yang melibatkan semua siswa, guru dan Karyawan serta orang tua wali murid. Total yang tercatat di Panitia 225 Orang. Belum orang tua yang berangkat sendiri diluar koordinasi pihak sekolah.

Mereka belajar mengenal dunia hewan, mengenal kehidupannya serta mengenal habitat hidupnya. Sehingga belajar dan bermain menjadi sangat menarik, apalagi sambil di dampingi 3 pemandu.  

 Ada 2 tempat yang menjadi sarana belajar anak, yaitu :
1.        Musium Satwa
2.        Secret Zoo
Melihat anak – anak ceria, bersenda gurau serta saling bercanda dalam mengikuti Tour di Musium Satwa dan Secret Zoo menjadikan suasana belajar semakin nyaman. Apalagi bapak dan ibu gurunya, nantinya akan lebih memudahkan memberi pemahaman pelajaran kepada anak – anak. The Amazing Secret Zoo memang asyiiiiik....... belajar, bermain dan berfantasi.

GALERI FOTO OUTBOND EDUKASI SECRETZOO 2016


  


0 comments:

Posting Komentar

Berita Terkini
supported by :